Intézmény bemutatása

AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA
 
Az intézmény neve: Bózsva – parti Óvoda
Címe: Mikóháza, Szabadság út 5.sz.
 
A 2021/22-es tanéven 43 a gyermeklétszámunk, akikkel 3 óvodapedagógus és 2 szakképzett dajka foglalkozik.
 
Óvodavezető: Géresi Dalma
 
 
Óvodapedagógusok:
 
                                                             
                                                  Behina Istvánné                                                                                     Estók-Szalkó Réka Bianka
 
                                    Dajkák:
 
                          
         Emriné Pletenyik Mónika                                                      Vargáné Hutkai Ágnes
       
Mikóháza a Hegyköz kapuja. Csodálatos természeti környezetben fekvő falucska, melyet a Bózsva patak szel ketté. Óvodánk nevét is a szép, csendes vizű patakocska ihlette, mely 1983 óta működik. Falunk elején, - ha a Hegyköz irányába haladunk – mint egy kis gyöngyszem található intézményünk. Mikóházán fontosak a gyerekek a falu vezetése számára, hiszen óvodánk korszerű, jól felszerelt, szépen felújított épületben működik.
 
Sajnos a községben mára már nagyon kevés a gyermek. Intézményünkbe a szomszédságban található Alsóregmecről, és Felsőregmecről járnak gyermekek.
Nevelőközösségünk mindent megtesz annak érdekében, hogy a szülői igényeknek, a fenntartónak, az iskolának, s a legfontosabbaknak, a gyerekeknek megfeleljünk, a kitűzött céljainkat elérve.
 
A 2015/16-os tanévben Géresi Dalma és Behina Istvánné  minősítése megtörtént a pedagógus életpálya modell részeként. Pedagógiai programunk: „ Óvodai Nevelés a művészetek eszközeivel” Nagy Jenőné által kidolgozott program, melyet 2000-ben adaptáltunk. Ismereteinket azóta is gyarapítjuk önképzéssel és a továbbképzéseken, hogy a program szellemiségét minél eredményesebben megvalósíthassuk.
 
Mint ahogyan gyermekeink, úgy pedagógus közösségünk is más-más személyiségű pedagógusokból áll. Különböző területen vannak erősségeink, gyengeségeink.
Tehetséggondozó műhelyekben erősítjük a tehetségígéretek adottságait. Behina Istvánné a „Zengő-bongó” zenei műhelyben a zenei képességeket erősíti. A metallofon használatát sajátítják el a kiemelkedő adottságokkal rendelkező gyerekek. Foglalkozások után nagy örömmel éneklik, mutatják be a műhelyben tanultakat. A pozitív ráhatás ereje jelentős fejlesztő erővel bír, a mi hátrányos helyzetből érkező gyermekeinkben.
 
 Az óvodapedagógusok minden tanévben elvégezik a 4. életévüket betöltött gyermekek DIFER mérését. A Sátoraljaújhelyi Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei, - fejlesztő pedagógus, logopédusok – is azon dolgoznak, hogy iskolaérett gyermekek kezdjék meg általános iskolai tanulmányaikat minden évben.
 
Pedagógiai programunk céljait projekt módszerrel valósítjuk meg. A projekteket úgy választjuk, hogy minél több, új ismeretet szerezhessenek a gyermekek tapasztalatszerzés útján.
Az óvodapedagógusok gyakran látogatják egymást egy-egy foglalkozás megtekintése céljából. A gyakorlati munkában hasznosítható tapasztalatokat szerzünk egymástól. A Hegyközi óvodák óvónői számára is hospitálási lehetőséget biztosítottunk, s a tapasztalatokat megbeszéltük. Nyitottak vagyunk a szakmai együttműködésre.
 
 
Énekelni valamennyien szeretünk.  A Püspökladányban szervezett kórustalálkozón, melyet a Művészeti programmal dolgozó óvodák kórusainak szerveztek, részt vettünk, és szépen szerepeltünk.
Az óvoda dolgozói között jó az együttműködés, kiegészítjük egymást tudásban, képességekben.
 
 
 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.